Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka, zdarza się w jego pierwszych sześciu latach

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Pragniemy w każdym dziecku rozbudować ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, akceptację siebie i innych, świadomość swoich praw i obowiązków, odpowiedzialność za swoje czyny, empatię i wrażliwość na potrzeby innych, a także szacunek wobec ludzi świata przyrody.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji właściwych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynąc od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.