Procedura COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem, przedstawiamy Państwu procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola obowiązującą na terenie Przedszkola Samorządowe w Gąsawie.

Załącznik do pobrania: tutaj.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia na terenie placówki znajduje się: tutaj.