Otrzymaliśmy Certyfikat Master Eko

Szanowni Rodzice,
z radością i dumą informujemy , że dnia 20.12.2021 otrzymaliśmy Certyfikat Master Eko za

  • działania edukacyjno-wychowawcze przedszkola które w sposób ciągły upowszechniają koncepcje zrównoważonego rozwoju,
  • włączanie środowiska lokalnego do działań przyjaznych przyrodzie.

Opracowany i realizowany projekt edukacyjny pt. „Przedszkole jako miejsce aktywności przyrodniczo-ekologicznej” pozwolił nam na ambitną, szczegółową i harmonijną realizację zadań w aspekcie:

  1. przyrodniczym,
  2. społecznym,
  3. ekonomicznym,
  4. kulturowym.

Certyfikat ważny jest 3 lata. Można go zobaczyć: tutaj.