Ogłoszenie dla rodziców ws. rekrutacji

Szanowni Rodzice!
Prosimy o wypełnienie druku pt. „Oświadczenie woli przyjęcia”. Wypełniony druk proszę dostarczyć do siedziby przedszkola w terminie od 01.04. 2022 r. do 11.04.2022 r.
Druk (załącznik nr 10) można pobrać w siedzibie przedszkola lub wydrukować z strony internetowej przedszkole.gasawa.pl w zakładce Rekrutacja – Załączniki.
Nie złożenie w/w dokumentu w określonym terminie powoduje, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
Zofia Brzykcy
Ważne: wiadomość dla rodziców którzy zapisali dziecko do przedszkola na rok szkolny 2022/2023