Informacja o realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Przedszkole Samorządowe w Gąsawie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3. 

Kierunek interwencji 3.1

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. W ramach tego projektu przedszkole podejmuje działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci. 

  1. Wzbogacą aktualny księgozbiór placówki poprzez zakup książek.
  2. Wskazuje na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną. 

Działania powyższe realizowane będą przez przedszkole do grudnia 2022 r. 

W ramach realizacji projektu placówka przeprowadzi następujące działania:

  • Utworzenie kącika mini biblioteki na holu przedszkola.
  • Przeprowadzi konkurs plastyczny na szczeblu powiatowym pt. „Mój ulubiony bohater bajkowy oraz przeprowadzenie konkursu plastyczno – technicznego na szczeblu gminnym pt. „Misiowa Przytulanka w formie 3D.
  • Nawiąże współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Gąsawie i przeprowadzenie cyklicznych zajęć.