Dyżur przedszkola w trakcie ferii

Przedszkole Samorządowe w Gąsawie pełni dyżur w czasie ferii zimowych w terminie od 30 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. w godzinach od 6.30 do 16.00. Informację o zapisie dziecka na dyżur prosimy zgłaszać telefonicznie do 19 stycznia 2023 r. (u intendenta) W tym czasie dzieci mają zapewnione wyżywienie.

W czasie ferii nie ma zapewnionych przywozów i odwozów autobusami dzieci do przedszkola.

Nr kontaktowy do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie 52 30 25 009.