VI Rewia Talentów – konkurs dla przedszkolaków

Dnia 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 9.00 odbędzie się VI Rewia Talentów Konkurs dla przedszkolaków „Bajeczki, książeczki kolorowe są…”.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Do udziału w Rewii Talentów dziecko zgłasza rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do wychowawcy grupy w terminie do 27 stycznia 2023 r. (Regulamin konkursu i karta zgłoszenia są dostępne u wychowawców grup)