Opłaty

Wyżywienie

Całodzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00zł

  • śniadanie 2,40zł
  • obiad 3,60zł
  • podwieczorek 2,00zł

Pełna kwota za wyżywienie wynosi 176,00zł

  • śniadanie 52,80zł
  • obiad 79,20zł
  • podwieczorek 44,00zł

Zestawienie stawek miesięcznych:

Śniadanie + obiad – 132,00 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek 176,00 zł

Wpłaty należy dokonywać do 15-tego dnia każdego miesiąca wpłacając kwotę na konto po uprzedniej telefonicznej informacji przez Intendenta o należności za wyżywienie.

Numer konta: 49 8181 0000 0009 8296 2000 0002

Treść przelewu : wpłata za wyżywienie (kwota) ………… + czesne (kwota) …………. oraz imię i nazwisko dziecka.

Płatność za godziny pobytu dziecka ponad podstawę programową:

Zgodnie z Uchwałą NR X/66/2012 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28.02.2012r. kwota za odpłatne korzystanie ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 0,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę (bezpłatny pobyt dziecka w Przedszkola wynosi 5 godzin tj., od godz. 8-13)

Rada rodziców

Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021-2022

Numer rachunku na który od 01.09.2021r. należy dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

70 8181 0000 0008 8662 2000 0001

Bank Spółdzielczy ,,Pałuki”

p. Katarzyna Owczarzak- Przewodnicząca Rady Rodziców

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 70,00 zł (płatna w całości lub ratach, ostatnia rata płatna do końca marca 2022r.)

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.