Najlepsze życzenia

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności życzymy
Wam radości,
Aby wszystko się zdarzyło, z roku na rok,
lepiej było!

życzy
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie