Ramowy rozkład dnia

GodzinyPodejmowane działania
630 – 800Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
800 – 820Praca indywidualna z dzieckiem oraz poranne zabawy ruchowe.
820 – 830Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
830 – 900Śniadanie.
900 – 910Zabiegi higieniczne.
910 – 1010Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z Programu Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Zabawy dydaktyczne, badawcze, twórcze, ruchowe, działania wspomagające rozwój dziecka.
1010-1110Pobyt w ogrodzie lub wyjście na spacer. Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.
1110-1120Powrót z ogrodu. W szatni – czynności samoobsługowe.
1120-1130Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do obiadu.
1130-1200Obiad.
1200-1210Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
1210-1300Bajkoterapia – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranej pozycji
z literatury dziecięcej.
1300-1350Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
1350-1400Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do podwieczorku.
1400-1430Podwieczorek- zabiegi higieniczne,
1430-1630Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci; zabawa ruchowa, indywidualna i zespołowa w zależności
od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.