Załączniki

Załącznik nr 1 – Deklaracja na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 3 – oświadczenie wielodzietność rodziny. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 4 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 5 – oświadczenie dla obojga pracujących rodziców. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 7 – deklaracja pobytu dziecka. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 8 – oświadczenie rodziców o zameldowaniu na terenie Gminy Gąsawa. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 9 – deklaracja. Do pobrania tutaj.
Załącznik nr 10 – oświadczenie woli przyjęcia. Do pobrania tutaj.